Searching...
Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư nước ngoài là công việc mà Trọng Tín Law triển khai nhằm tư vấn cho các doanh nhân, thương nhân nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình, Trọng Tín Law có đầy đủ các phương án đảm bảo quá trình đầu tư không gặp phiền toái nào về thủ tục hành chính. Những hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chủ yếu như sau:
+ Mở văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam;
+ Hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam;
+ Và còn một số hình thức đầu tư khác.

Phải nói rằng, với nền kinh tế đang phát triển như ở Việt Nam, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài mạnh dạn đầu tư vào, tuy nhiên theo quy định của luật doanh nghiệp Việt Nam thì để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam phải đảm bảo được các tiêu chí đề ra, đồng thời tuân thủ theo những quy định đó.
 
Trước kia tôi có làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, tuy nhiên người đứng ra đại diện theo pháp luật lại là người Việt Nam, quy mô và mô hình hoạt động theo phong cách nước ngoài và hiển nhiên vẫn phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.
 
Vì vậy khi doanh nhân có ý định đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, cho dù hình thức đầu tư thế nào đi nữa, vấn đề chủ chốt vẫn là hướng phát triển cho doanh nghiệp và phải đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam.
Bài đăng Mới hơn
Previous
This is the last post.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét