Searching...
Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Thế nào là đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Thế nào là đầu tư trực tiếp ra nước ngoài? Có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư Việt Nam cần câu trả lời khi có ý định, kế hoạch đầu tư ra nước ngoài. Để trả lời cho câu hỏi này, Trọng Tín Law xin đưa ra một số nội dung như sau. Hy vọng với những thông tin đó, doanh nhân có thể hiểu rõ hơn về hoạt động này.

Đầu tư nước ngoài là gi?

  • Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó ở nước ngoài.

 Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

  • Để được đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư quy định tại Điều 2 Nghị định này cần đáp ứng các điều kiện sau:
  • Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư).
  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
  • Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư

  • Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo các quy trình sau:
  • Quy trình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam.
  • Quy trình thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam trở lên.
Mọi chi tiết Xin vui lòng liên hệ Trọng Tín Law để được tư vấn miễn phí!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét