Searching...
Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Hồ sơ người nước ngoài cần chuẩn bị cho việc cấp thẻ tạm trú

  • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh cho người ngoài (Bao gồm bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận mẫu dấu, bản sao đăng ký mã số thuế, Bản đăng ký mẫu chứ ký và con dấu);
  • Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng;
  • Giấy phép lao động
  • Mẫu đơn đề nghị xin cấp câp thẻ tạm trú Việt Nam.
  • Ảnh 3cmx4cm (01 chiếc)
  • Những tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Như hợp đồng thuê nhà, danh sách người lao động nước ngoài ……)

Văn phòng Icslaw cung cấp dịch vụ xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài như sau:

  • Tư vấn về những quy định của pháp luật về việc cấp Thẻ tạm trú cho Người nước ngoài;
  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu xin cấp Thẻ tạm trú cho Người nước ngoài;
  • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét