Searching...
Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Bạn đang gặp khó khăn trong việc làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  có vốn đầu tư nước ngoài, với những trường hợp mở chi nhánh sản xuất, thanh đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, chia tách, sát nhập, hợp nhất doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn đầu tư hay bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh, Điều lệ.. Hãy để Trọng Tín Law giúp bạn, với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm sẽ giúp bạn hoàn thiện thủ tục một cách nhanh chóng nhất với chi phí thấp nhất.

Thành  phần hồ sơ:

 • Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006)
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (Theo mẫu quy định )
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao Giấy chứng nhận tư vấn đầu tư.

Tùy theo từng trường hợp thay đổi, hồ sơ nộp kèm các giấy tờ sau đây:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, bản đăng ký/đề nghi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu – Phụ lục I-6, Quyết định 1088/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao chứng thực  Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (trường hợp điều chỉnh lần đầu);
 • Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ của Doanh nghiệp;
 • Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);
 • Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh;
 • Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư, gồm có: (Biên bản họp của HĐTV/ĐHĐCĐ công ty; Quyết định của chủ sở hữu công ty/HĐTV/ĐHĐCĐ của công ty);
 • Và một số giấy tờ khác theo từng nội dung điều chỉnh (Họp đồng thuê trụ sở;  Xác nhận tài khoản ngân hàng; Bản sao chứng thực CMND/Hộ chiếu của cá nhân liên quan.....)
Hãy liên hệ với Trọng Tín Law để được tư vấn đầu tư nước ngoài  miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét