Searching...
Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký / đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu (Phụ lục I-6, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;
 • Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).  
 • Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng:
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác (có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ); bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; quyết định uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo qui định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của người đại diện theo uỷ quyền
Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.
Trọng Tín Law cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ Điều chỉnh giấy chứng nhận tư vấn đầu tư (thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng 100% vốn điều lệ cho cá nhân, tổ chức khác)
Đại diện thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:
 • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tiến hành nộp, theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho quý khách hàng.
 • Nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

0 nhận xét:

Đăng nhận xét